Nästa provning!

| torsdag 6 september 2012

Nästa provning är onsdagen den 3 oktober.
Lokal för denna provning blir på kanalgatan, vid vändplanen på smålandsgatan.

Anmälan görs till Erik via mail eller telefon och anmälan av gäster görs tidigast en vecka innan provningsdatum.

Gårdagens provning uteblev som bekant i förmån för ett medlemsmöte.
Under mötet disskuterades fram en ny lokal där vi ska hålla provningarna framöver och att vi behöver göra inköp av nya stolar till lokalen, antingen ur kassan eller att vi alla slantar en liten peng för detta, mer info om det på nästa provning.

Vi kom även fram till att vi under hösten ska ha en interimstyrelse, en grupp på fem personer, som ska ta fram förslag på stadgar, vilka talar om hur föreningen ska arbeta, samt att lägga förslag på ledamöter och suppleanter att ingå i styrelsen, fram till ett årsmöte i februari.     

0 kommentarer: